Pozitera Grup Pazarlama Direktörü Gizem Erenay Kılıçaslan: “Müşterinin neyi talep ettiğini doğru olarak analiz edebilen markalar, bir adım öne geçiyor”

“Geliştirmiş olduğumuz Tashouse, perakendecinin hem uzaktan iş yönetimini sağlamasına hem de doğrudan ulaştığı verilerin kolayca raporlanmasına olanak sağlıyor. Satış operasyonunun en yoğun olduğu dönemlerde (Black Friday vb.) taskhouse, anlık veri takibi, personel, stok, bölgesel analizler ve birçok yardımcı araçla, perakendecilere online hazırlık yapma imkânı sunuyor.”

Perakende geliştirme alanında sunduğunuz çözümlerle farklı sektörlerden birçok markaya hizmet sunuyorsunuz. Pozitera olarak genel yapılanmanız ve faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz?

Pozitera Grup olarak bu yıl 17. yılımızı kutluyoruz. 17 yıldır sizin de belirttiğiniz gibi farklı alanlarda birçok markaya, taleplerine göre farklılaşan perakende geliştirme hizmetleri sunuyoruz. Operasyon kurgularımız markalarımızın ihtiyaçlarıyla beraber dönemin trendlerine göre değişim gösterebiliyor. Markalarımıza yıllık planlardan ziyade gelecek 5 ve 10 yıl için perakendenin değişen dinamiklerine göre strateji planları sunuyoruz. Saha operasyon yönetimi ile çıktığımız yolculuğumuz bugün markalarımızın satış stratejilerini desteklemekle beraber onların aksiyon planlarını çıkardığımız bir yola evirildi. Son dönemde tüm perakendecilerin gündeminde yer alan deneyimsel pazarlama bunların en önemli örneklerinden biri. Markalarımızın bu alanda nasıl gelişeceğini, nelere ihtiyaç duyacaklarını ve bir sonraki adımda onları neler beklediğine dair tüm aşamaları beraber çalışıyoruz ve satış arttırma faaliyetlerini yönetiyoruz. Tüm kurgularımızı çağımızın gerekliliklerini kullanarak yani güçlü teknolojik geliştirmelerle sağlıyoruz. Perakende her gün gelişen ve değişen dinamiklere sahip bir sektör. Odak noktamız satış arttırmakla beraber markaların dijital dönüşümlerinde yanlarında olmak.

Perakende geliştirme özelinde dijital çalışmaları da içeren çok farklı çözümler sunuyorsunuz. Öne çıkan ürünleriniz ve çözümleriniz nelerdir?

17 yıldır perakendecilere çok kanallı operasyon desteği sağlıyor, her alana hazır olmaları için tüketicilerin istediklerini, istedikleri zaman ve istedikleri yerde perakende deneyimi yaşamalarını sağlayacak aksiyonları alabilecekleri dijital altyapılar geliştiriyoruz. Hepimizin bildiği gibi günümüzde tüketiciler hızlı karar veriyor ve hızlı aksiyon alıyor. Bu da arka planda operasyonun aynı hızda yürümesi gerektiğinin önemini vurguluyor. Personeli, satışı, tüketicinin kararlarını etkileyen etkenleri aynı anda düşünmek ve kontrol etmek gerekiyor. Tüm bu gerekliliklerle bizlerde grup firmalarımızda SNG Bilgi Teknolojileri ile bir ürün geliştirdik ve perakendecinin hayatını kolaylaştırmayı amaçladığımız “taskhouse”u bu yıl başında perakendecilere sunduk. Çalıştığımız tüm markalarda operasyon yönetirken gözlemlediğimiz, anlık olarak veriye ulaşmanın ne kadar önemli olduğuydu. İnsan kaynaklarında başlayan bir iş sürecinin uçtan uça yönetilmesine ek olarak satışın yıllık, aylık, haftalık hatta anlık olarak raporlanması sağladığımız bir sistem kurduk. Sahanın ne durumda olduğunu ve personelin ne durumda olduğunu görebildiğiniz, yıllara bölünmüş olarak karşılaştırmalı raporlar alarak tüketici eğilim haritaları oluşturabildiğiniz verilere ulaşmanızı sağlıyoruz. Ekiplerimizle geçtiğimiz yıl lansman dönemimizi Black Friday olarak belirledik ve perakendecilerin en hızlı hareket etmesi gereken bu dönemde tüketiciyi analiz ederek geçtiğimiz yıla göre nasıl bu yıl hedeflendirme yapmalıyızı anlatmaya çalıştık. Hızlı değişkenlik gösteren dönemlerde özellikle saha operasyonunu, personel hedeflerini ve satışı, kontrollü ve doğru yöneterek perakendecinin nasıl bir adım öne çıktığını gördük. Aynı zamanda, masraf yönetimi bordro imzalama ve satış hedefi planlama gibi birçok alanı tek platformdan rahatlıkla yönetme olanağı sunuyoruz. Aynı zamanda, djiital çözümlerle tüm iş yönetimini tek platforma taşıyarak tüm çalışmaların verimli olmasını ve mekan bağımsız çalışma konforunu perakendecilere deneyimletiyoruz. Konforlu çalışma alanı diyoruz çünkü, perakende saha dinamikleriyle var olan bir sektör. Sahadaki ekip ile ofisteki ekibin koordineli çalışabilmesi, işin kusursuz yürümesi için çok önemli.

Perakende pazarını ve bu alandaki gelişmeleri takip etmek, izlemek, raporlamak markalar özelinde neden gerekli? Sizce bu çalışmalar, markaların genel satış ve pazarlama stratejilerini nasıl destekliyor?

Hızlı değişen ve dönüşen bir pazardan bahsediyoruz. Rekabet çok fazla. Özellikle e-ticaretin pandemide hızla büyüme göstermesi pazarda dengelerin ne kadar hızlı değiştiğini gösterdi. Durum böyle olunca markalar doğru raporlama ile takibi sağlayamazsa bulundukları çağın gerisinde kalıyor. Bu da rekabet ortamında pazardan pay kaybetmeye sebep oluyor. Daha önce belirttiğim gibi biz bu takip ve raporlamalar için özel bir sistem geliştirdik. Böylelikle satış performanslarını takip ederken aslında pazarın durumundan haberdar olacak raporlamalara sahip olmalarını sağlıyoruz. Doğru raporlama ile artan satışlar rakipler arasında öne çıkmanızı sağlıyor. Takip edilebilen satış hızları, raporlanabilen satış faaliyetleri yıllık planlamalar yapılırken doğru hedeflerle yola çıkmayı sağlıyor. Perakendecilerin stratejilerinin doğru çalıştığını görmeleri için raporlarla desteklenmeleri gerekiyor. Ölçümleyemediğiniz bir veriyi geliştirebilmeniz pek olası değil.

E-ticaret pazarı hemen her sektör ve marka özelinde gelişim gösteriyor. Bu alanda sunduğunuz çözümler nelerdir?

E-ticaretin tam anlamıyla gelişimi ve tüm sektörün bu alana doğru dönüşümü için pandemi öncesinde 10–15 yıllık bir çerçeve çiziliyordu ancak durum beklenenden farklı oldu. Hepimizin eve kapandığı bir dönemde e-ticaret, 10 yıl içinde beklenen büyüme hacmini 5 yılda alarak hızlı bir değişime girdi. Hepimiz bu sistemlerin pandemide geçirdiğimiz 2 yılı da sayarsak 3 yıl içerisinde tam anlamıyla oturacağını düşünüyoruz. Yine burada uyum sağlayan ayakta kalacak. Markalarımızdan gelen taleplerle onlara pazaryeri yönetimlerinde destek veriyoruz. Bazı markalarımız için ise direk e-ticaret satışlarını kontrol ettiğimiz çalışma modellerimiz var. Yıllık olarak planladığımız hedef ve stratejileri, önerilerimizle destekliyoruz. Markalarımız eğer e-ticarette aktif değilse, ancak bu pazar payını etkiliyorsa, mutlaka onlara nasıl çözümler sunabileceğimizi çalışıyor ve destek sağlıyoruz.

Markaların gündemindeki bir diğer konu da dijital dönüşüm. Bu bağlamda sizin sunduğunuz dijital tabanlı çözümler nelerdir?

Değişen müşteri alışkanlıkları ve dünya ile birlikte perakendeciler, sistemli, düzenli, hızlı çalışmaya daha fazla ihtiyaç duyuyor. Müşterinin neyi talep ettiğini doğru olarak analiz edebilen markalar, bir adım öne geçiyor. Bu kapsamda geliştirmiş olduğumuz Tashouse, perakendecinin hem uzaktan iş yönetimini sağlamasına, hem de doğrudan ulaştığı verilerin kolayca raporlanmasına olanak sağlıyor. Satış operasyonunun en yoğun olduğu dönemlerde (Black Friday vb.) taskhouse, anlık veri takibi, personel, stok, bölgesel analizler ve birçok yardımcı araçla, perakendecilere online hazırlık yapma imkânı sunuyor.

2023 yılı hem ekonomik ve hem de depremin yarattığı etkiyle psikolojik olarak sıkıntılı başladı. Bu yıl özelinde genel olarak pazara ve sektöre dair görüşleriniz nelerdir?

Öncelikle ülkemizin başı sağolsun. 2023 yılı, umutlarla ve güzel hedeflemelerle başlamıştı. 10 ili etkisi altına alan deprem, doğal olarak müşterinin alışveriş alışkanlıklarında bazı değişikliklere sebep oldu. Deprem bölgelerinde yaşadığımız kayıplar sektöre büyük etki etti. Aynı zamanda, bizler de bazı çalışma arkadaşlarımız maalesef kaybettik. Bu bölgelerde yeniden düzenli hayata geçiş oldukça uzun zaman alacak. Bu süre içerisinde sadece depremden etkilenen bölgeler değil diğer bölgelerimizde de alışveriş alışkanlıklarında değişim olduğunu görüyoruz. Bu tür felaketler hepimizi derinden etkilediği gibi alışkanlıklarımızda değişiklerle sebep oluyor. Sektör olarak bunun üstesinden birlik ve beraberlik ile geleceğiz. Biz grup şirketlerimiz ve birlikte çalıştığımız markalarımızla depremin ilk gününden beri bölgelerimizde çalışma halindeyiz. Bölgelerde direkt temasta olduğumuzdan nasıl bir etki olduğunu gözlemlememiz ve pazarın nasıl etkilendiğini yorumlamamız kolay oldu. Çıkarımlarımızla hazırladığımız aksiyon planlarımızla perakendenin diğer bölgelerde pazarı canlı tutmak için nasıl bir yol izleyeceğini ön görüyor ve markalarımızla paylaşıyoruz.

Bu yıl özelinde sizin temel hedefleriniz nelerdir? Genel stratejileriniz ve büyüme hedefleriniz neler? Pozitera Grup olarak sürekli gelişim sağlıyor ve çağımızın sunduğu tüm dijital dönüşümlere ayak uydurmak için çalışıyoruz. Hızla değişen piyasa ve ihtiyaçlar doğrultusunda artan tüketim taleplerinin kontrolünü daha kolay yapmak isteyen perakendecilerin tüketiciye yönelik operasyonlarını dijitalleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Günümüzde perakendecilerin yaklaşık yüzde 60’ı markalarını dijitale taşımış durumda. Yüzde 40’lık kesim yarısı ise önümüzdeki iki yıl içinde kendi dijital operasyonlarını tamamlayacaklarını belirtiyor. Biz bu süreci tüm markalar için doğru şekilde kurgulamayı ve yönetmeyi hedefliy

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*