Türkiye ütü ve süpürge satışlarıyla dünyada ilk 10 ülke içerisinde yer alıyor

GfK Tüketici Elektroniği Lideri Ozan Nuri Kaya / GfK Küçük Ev Aletleri Danışmanı Erva Bayrak

Türkiye ütü ve süpürge pazarını genel olarak değerlendirir misiniz?

Her iki kategorinin de, küçük ev aletleri sektörünün temel taşları olduğunu söyleyebiliriz. Covid döneminde insanların evde kalması ile beraber ütü pazarına olan taleplerde düşüş görmüştük. 2020 yılında adetsel olarak %10 küçülmüştü, ancak 2021 yılıyla beraber yavaştan toparlamaya başladığını görüyoruz. Tabi ki Covid etkisinin tamamen geçmesiyle beraber büyüme oranı da gittikçe arttı ve 2023 yılı ilk 8 ayında ütü kategorisi 1,3 milyon adetle %28’lik adetsel büyüme gerçekleştirdi. Süpürge pazarına baktığımızda ise, gelişen teknoloji ve yeniliklerin etkisiyle sürekli bir büyümede olduğunu söyleyebiliriz. Covid’in başladığı dönemde Robot süpürgelerin pazara bir anda girişiyle beraber 2020 yılında süpürge pazarı %35’lik adetsel büyüme gerçekleştirdi ve büyüme trendini hiç bozmadı diyebiliriz. İnsanların günlük hayatında en fazla kullandığı ürünlerden biri olmasıyla beraber süpürge kategorisinde her yıl yeni bir teknolojik gelişme görüyoruz. Kategori toplamına da baktığımızda, 2023 ilk 8 ayında 3,1 milyon adetlik satışla beraber %23’lük büyüme gerçekleştirdi.

GfK Tüketici Elektroniği Lideri Ozan Nuri Kaya

Her iki ürün grubunda da Türkiye’nin dünyadaki yeri ve buradan çıkartabileceğimiz sonuçlar nelerdir?

Dünyada enflasyonun da etkisiyle neredeyse tüm ürün gruplarında düşüş yaşanırken, ülkemizde tersine büyüme gözlenmiştir. Ütü ve Süpürge olarak baktığımızda da ülkemiz adetsel olarak büyümeye devam etmekte ve diğer ülkelere kıyasla çok iyi performans göstermiştir. Türkiye ütü ve süpürge satışlarıyla dünyada ilk 10 ülke içerisinde yer almaktadır. Yüksek büyüme oranlarıyla beraber ülkeler içerisindeki sırasını da yukarılara taşıyor. Ayrıca dünyada küçük ev aletleri sektörü cirosal olarak %8 pay alırken, bu oran ülkemizde %15 seviyelerindedir.

Ütü ve süpürgede öne çıkan segmentler hangileri?

Aslında ütü kategorisinde iki segmentin payı, yani kazanlı ütüler ve buharlı ütüler, aşağı yukarı yıllardır aynı seviyede kalmaktadır. Kazanlı ütüler geçen yıl ilk 8 ayda ütü pazarı içerisinden cirosal olarak %35 pay alırken bu sene 1 puan arttırarak %36 seviyesine çıkmıştır. İki segmentin büyümelerini incelediğimizde ise; burada yine kazanlı ütüler ön plana çıkmaktadır. Geçen yıl ilk 8 aya göre kazanlı ütüler adetsel olarak %38 büyümektedir, geleneksel buharlı ütüler ise %26’lık adetsel büyüme gerçekleştirmiştir. Son olarak, kırışıklık gidericiler (buharlı düzleştiriciler) ilk 8 ayda yaklaşık 125 milyon TL’lik bir ciroya ulaşmıştır. Süpürge kategorisine baktığımızda ise; bu yılın yıldız segmenti şarjlı dik süpürgeler oldu. Süpürge pazarı içerisindeki cirosal payını geçen yıl ilk 8 aya göre 14 puan arttırmıştır ve şu anda pazarı içerisinde cirosal olarak %35 paya sahiptir.

Robot süpürge pazarındaki artış devam ediyor, süpürge pazarı gelecekte ne tür bir teknolojiye doğru evrilecektir, düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Robot süpürgeler 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde süpürge pazarında adetsel olarak %4 Pazar sahipken, Covid dönemi ile birlikte 2021 yılında hızlıca 18%’lere ulaşmıştır. 2022 yılından itibaren de %17- %16 seviyelerini korumuştur. 2023 yılı ilk 8 ayda geçen yıla göre süpürge kategorisi içerisindeki tüm segmentler adetsel bazda büyüme gösteriyor. Buradaki büyüme oranları %10 ile %80 bandında değişiyor. Robot süpürgelere baktığımızda ise %11’lik bir adetsel büyüme gözlemledik. Şu anda süpürge pazarını en fazla büyüten segmente baktığımızda karşımıza şarjlı dik süpürgeler çıkıyor. Adetsel olarak geçen seneye göre %77 büyüme gösteren şarjlı dik süpürgeler pazarda daha kuvvetli bir yere geldi ve bunu sürdürüyor. Henüz pazara daha yeni yeni entegre olsa da, ıslak-kuru dik süpürgelerin de hızlı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Dünyada bir süredir trend olan ıslak-kuru dik süpürgeler, özellikle hem kullanım hem de multi fonksiyon açısından ülkemizde de trend haline gelmeye hazır diyebiliriz.

GfK Küçük Ev Aletleri Danışmanı Erva Bayrak

Bu pazarlarda E-ticarete olan eğilimi nasıl gözlemliyorsunuz?

Tüm küçük ev aletleri kategorilerinde online eğilim birçok tüketici elektroniği sektörlerine göre çok daha fazla diyebiliriz. Hem fiyat hem de ürün boyutu anlamıyla diğer sektörlere göre daha kolay alınabilir ve daha ulaşılabilir. Bu anlamda online dünya Küçük ev aletleri için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Süpürge kategorisi için baktığımızda Online Pazar 40% seviyelerinde devam etmektedir, artık bir trende oturduğunu düşünüyoruz, tabi ki dönem dönem kampanya etkileriyle artıp azalabilecektir. Geçen yıl Kasım ayına baktığımızda, süpürge pazarı içerisinde Online satışların payı %47 seviyelerine kadar ulaşmıştı. Ütü kategorisi ise diğer Küçük ev aletleri kategorisine göre biraz daha geleneksel kalıyor. Buradaki online pay, %20-%30 bandı içerisinde seyrediyor. Özellikle geçen yıl Black Friday döneminde artarak %34 seviyelerine ulaşmıştı. Yine burada kampanya etkilerinin onlineda da yüksek olduğunu gözlemliyoruz.

Süpürge pazarı, 2023 yılının ilk 8 ayında adetsel olarak %23’lük büyüme göstermiştir. Cirosal olarak ise, 3 yıldır %70’in üzerinde büyüme göstermiştir. Özellikle Mayıs ve Kasım ayları Anneler Günü ve Black Friday kampanyaları kategorinin hem adetsel hem de cirosal olarak yüksek büyümeler göstermesinde etken olmuştur. 2023 Anneler Gününde Pazar 544 bin adetlik satış ile geçen yılki Black Friday dönemini geçmiştir.

Süpürge Pazarı;

Toz Torbalı Süpürgeler

Toz Torbasız Süpürgeler

Şarjlı Dik Süpürgeler

Kablolu Dik Süpürgeler

Robot Süpürgeler

Islak&Kuru Süpürgeler

Türkiye’deki süpürge pazarını segment bazında ele aldığımızda, önceki yıllarda robot süpürgeler birinciliği korumaktaydı, gelişen teknolojilerle beraber ilk defa 2023 yılında Şarjlı Dik süpürgeler pazarda en yüksek paya sahip segment haline geldi. 2023 yılının ilk 8 ayında en fazla büyüyen segment Şarjlı Dik süpürgeler, onu takip eden segment ise Islak&Kuru süpürgeler oldu. Islak&Kuru süpürgelerde ise şarjlı dik tipteki ürünler ön plana çıkarak bu segmenti büyüttü. Bu iki segmentteki ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasıyla beraber Süpürge pazarını da cirosal olarak oldukça pozitif etkiledi.

Süpürge pazarı 2022 yılının ilk 8 ayında, 2021’in ilk 8 ayına göre adetsel olarak tek haneli büyürken, cirosal olarak çift haneli büyüme göstermişti. Ancak 2023 yılı ilk 8 ayına baktığımızda süpürge pazarı hem adetsel hem de cirosal olarak son 3 yılın en yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştır.

Süpürge Pazarı Segment Büyümeleri;

Süpürge pazarı içerisinde en fazla büyüyen segment şarjlı dik süpürgeler oldu. Geçen yıla göre adetsel olarak %77 büyüyen şarjlı dik süpürgeler cirosal olarak da %306 büyüdü. Bu segmentin yanısıra Islak&Kuru ve Robot süpürgeler de büyümeye devam ediyor.

Türkiye süpürge pazarında, birçok Küçük Ev Aletleri sektöründe olduğu gibi Online satışlar çok büyük önem taşımaktadır. 2022 yılına baktığımızda 2021 yılının baz etkisiyle Online satışlar adetsel olarak %11 küçülme yaşamıştı ancak 2023 yılı ilk 8 ayda Online satışlar %26 büyüdü. Offline satışlar da büyümeye devam etmesine rağmen, cirosal büyümesi Online’ın altında kaldı.

Süpürge pazarında, özellikle Black Friday dönemi kampanyaları Online satışlar için önem ifade etmektedir. 2022 yılında Covid sonrası normalleşme döneminin etkisiyle Online satış oranında biraz gerileme yaşanmıştı. Ancak, 2023 yılında gerileme biraz daha toparlandı ve ortalama olarak 40% seviyelerinde kalmaktadır.

Süpürge pazarında ortalama fiyatlar Eylül 2022 döneminden itibaren neredeyse hep %100’ün üzerinde büyüme göstermiştir. Burada hem Şarjlı dik, robot süpürge gibi yüksek fiyatlı segmentlerin etkisi hem de fiyat artışlarının etkisini gözlemliyoruz. Temmuz 2023 dönemiyle birlikte ortalama fiyatlar 6000 TL bandına çıkmıştır.

Ütü pazarı, 2023 yılının ilk 8 ayında adetsel olarak %28’lik büyüme göstermiştir. Cirosal olarak ise, 2 yıldır %100’ün üzerinde büyüme göstermiştir. Covid döneminde gerileyen ütü pazarı, sonrasında toparlamaya başlamıştır. Özellikle Mayıs ayı Anneler günü döneminde 245 bin adetlik satışa ulaşan pazar 2022 Anneler günü dönemine göre adetsel olarak %44 büyümüştür.

Süpürge Pazarı;

Geleneksel Ütüler

Buhar Kazanlı Ütüler

Türkiye’deki ütü pazarını segment bazında ele aldığımızda, segmentlerin pazar içerisinde oturmuş olduğunu görüyoruz. Pazarın büyük çoğunluğunu geleneksel ütüler oluştururken, 2023 yılı ilk 8 ayda buhar kazanlı ütüler pazar içerisindeki ağırlığını arttırmaya devam etmiştir.

2022 yılına baktığımızda 2021 yılının baz etkisiyle Online satışlar adetsel olarak %4 küçülme yaşamıştı ancak 2023 yılı ilk 8 ayda Online satışlar %36 büyüdü. Cirosal olarak baktığımızda ise, hem Online hem de Offline Pazar 2023 yılı ilk 8 ayında %100’ün üzerinde büyüme göstermiştir.

Ütü pazarında, offline pazar oldukça yüksek bir paya sahiptir. 2023 yılı ilk 8 ayında Online pazarın payı geçen yıl aynı döneme göre 2 puan artarak %28 seviyelerine gelmiştir.

Ütü pazarında ortalama fiyatlar Haziran 2023 itibariyle 2000 TL’nin üzerine çıkmıştır.

GfK Ölçümleme Metodolojisi;

GfK, tüketici teknolojisi ürünleri pazarını temsili Perakende panelleri metodolijisi ile ölçümlemektedir. Bulgular GfK perakende paneli tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalara dayanır.

Perakende paneli tüm dünya genelinde 425.000, Türkiye’de 10.000 civarında satış noktasından alınan datalardan modellenmek sureti ile oluşmaktadır.

İndirim marketleri, bazı sektörlerde Kurumsal (B2B) satışlar, ve  Bölgesel ya da lokal marketler kapsam dışı olduğu için tüm pazar değil pazarın anlamı ve belli bir yüzdesi temsil edilebildiğiden Panelmarket olarak adlandırılmaktadır. Marketplace satışları da Panelmarket’e dahil edilmektedir.

Sektörlerin Pazar kapsamaları %70 ila %90 arasında gerçekleşmektedir.

GfK Perakende Panel verilerine dayalı tahmini Pazar büyüklüklerdir.

*Dünya ile ilgili veriler GfK’nın ölçüm yaptığı ülkeleri kapsamaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*