Sağlık açısından toz torbalı ve siklonik süpürgelere olan ihtiyaç güncelliğini koruyor

Pozitera Perakende Geliştirme Müdürü Gökhan Yener

Türkiye süpürge pazarına dair genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Türkiye süpürge pazarındaki araştırma rakamları küçük ev aletleri kategorisinin en çok satan ürününün süpürgeler olduğunu göstermektedir, yine aynı göstergeler hane başına bulunurluklarda %96 – %98 gibi bir ortalama ile Türkiye’de ki kullanıcıların dünya trendlerini takip ederek son dönemde çekiş gücü yüksek, sessiz ve akıllı ürünlere karşı bir eğilimde olduklarını gözlemlemekteyiz.

Türkiye Süpürge Pazarı 2022 yılı ilk 10 ayında bir önce ki yıla oranla %100’ün üzerinde büyüme kaydetmiştir, yine KEA kategorisinin %37’lik payını süpürge pazarı oluşturmuştur. Süpürge pazarımızın %30’unu silindirik süpürgeler, %33’lik kısmını dikey süpürgeler, %37’lık kısmını robot süpürgeler oluşturmaktadır.

Türk süpürge sektörünün dünya genelindeki yeri nedir? Bunun kuvvetlenmesi için nasıl hareket etmemiz gerekiyor?

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve elektrikli süpürgelerin verimliliği, haneler arasında ürün talebini etkileyebilir. Robotik elektrikli süpürgenin küresel pazarda en hızlı büyüyen segment olduğu gözlemlendi. 2021’in ilk 8 ayında 3 milyon 169 bin adetlik süpürge satışı olmuştur ve bununla beraber 2020’nin ilk 8 ayına göre adetsel %20’lik, cirosal ise %85’lik büyüme gerçekleşmiştir.

Süpürge pazarında özellikle Mayıs ayında Anneler Gününün ve Kasım ayında Black Friday kampanyalarının satışlara oldukça fazla etkisi bulunmaktadır. Yine Ev temizleme ihtiyacının artmasıyla daha teknolojik ve pratik ürünler öne çıkmıştır. Özellikle ülkemizde ve dünyada trend haline gelen Robot ve Şarjlı dik süpürgeler ön plana çıkmaktadır.

Ülkemize detaylıca baktığımızda Robot segmenti hızlıca pazara entegre olup, cirosal olarak en fazla payı almaktadır. 2021 yılında cirosal olarak %359 büyüyen Robot segmenti, Süpürge pazarının içerisinden cirosal olarak %43 pay almaktadır. Toplam pazara baktığımızda ülkemizde tüketicilerin hala en çok Siklonik Filtreli ürünler tercih ettiğini fakat Robot ve Şarjlı dik süpürgelerin de adet bağlamında pay artırımına geçtiğini görmekteyiz. Temel bir ihtiyaç olan süpürge için tüketicilerin beklentileri, temizlik konusundaki hassasiyet ve taleplerini de dikkate alarak üreten ve pazarlayan markalar ön plana çıkacaktır.

Perakende pazarları içerisinde süpürgenin payı nedir? Markalar bu alandaki çalışmalarını nasıl destekleyebilirler?

Süpürge ürün grubu, değişen kültür, yaşam tarzı ile beraber ihtiyacını aynı şekilde koruyan önemli ve ana ürün grubu olarak dikkat çekmektedir. İnsanların en başta ihtiyaç duydukları konu, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmektir. Özellikle son 2 yıl içerisinde artan pandemi koşulları dikkate alındığında ihtiyacı net şekilde belli olan süpürge, kullanım sırasında insanların önemli bir zamanını da almaktadır. İnsanlar bundan sonraki süreçte sağlıklarına olan önemi arttırırken, diğer taraftan da oldukça önem arz eden zaman yönetimi açısından çok daha kolay ve kendilerini en az meşgul eden süpürgeleri tercih etmeye başladılar. Genel satış verileri dikkate alındığında, süpürge ürün grubu içecek hazırlama ve gıda hazırlama ürün gruplarının toplamına eş değer bir duruma sahiptir.

Süpürgeler, Globalde Küçük Ev Aletleri sektörü pazarın %7’sini oluştururken, Türkiye’de ise pazardan %11 pay almaktadır. Özellikle satış noktalarında ön plana çıkartılacak yenilikleri takip eden, yatırımlarla birlikte özel stratejiler geliştiren, alanlarında uzmanlaşmış ekiplerle çalışan, teknolojik altyapı ve bilgi teknolojisi süreçlerini, operasyonlarına dahil eden markalar bu çalışmalarının karşılığını alacağını düşünüyoruz.

Bu alandaki satış ve pazarlama stratejileri belirlenirken nelere dikkat edilmeli?

Yenilikçi düşünce yapısı ve inovasyona önem vermek büyük bir marka inşa etmenizi sağlayabilir. Süpürge kategorisinde satış ve pazarlama stratejisi belirlerken 5 altın kuralı uygulamaya aldığınızda kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarınızda başarıyı yakalamanız kaçınılmaz olacaktır. Yenilikçi ve inovatif bir şirket yapısı, teknolojiye yatırım, kullanıcı odaklı ürünler, yüksek kalite ve tasarıma önem vermek.

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve elektrikli süpürgelerin verimliliği, haneler arasında ürün talebini etkileyebilir. Elektrikli süpürge pazarı, temel olarak uygun hijyeni sağlama konusundaki artan farkındalık ve vatandaşların artan yaşam standardı tarafından yönlendiriliyor. Elektrikli süpürgeler için küresel pazar, ürün türleri ve belirli bölgelere göre bölümlere ayrılmıştır.

Özellikle toza alerjisi olan kişiler ve evcil hayvan sahipleri arasında robotik elektrikli süpürgelere olan talep artmaktadır. Günümüz dünyasının yoğun yaşam tarzı ve modern teknolojinin uygulanması, robot elektrikli süpürge gibi ürünlere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Yeni marka, kullanım şekline ve tüketicilerin satın alma gücüne göre farklı robotik elektrikli süpürge çeşitleri sunuyor.

Artan talep ile birlikte ağırlıklı olarak markalar, üretimde robotik elektrikli süpürgelere odaklanıyor. Fakat tüketicilerini sosyal sınıflara göre segmentlere ayırmaları şart. Tüketiciler üç sosyal kategoriye ayrılabilir: Alt seviye, orta seviye ve üst seviye. Farklı segmentlere sunulan ürünler, performansları ve fiyatlarına göre birbirinden farklılık gösterecektir.

Tüketiciler sizce sağlık açısından da büyük önem taşıyan süpürge tercih edilirken nelere dikkat edilmeli?

Tüketicilerin sahip oldukları kültür ve yaşam tarzı kullanım alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bununla birlikte değişen teknoloji ve tüketici ihtiyaçlarını doğru analiz eden inovatif çözümler sahip olunan alışkanlıkları belirli oranda değiştirmektedir. Temel bir ihtiyaç olan süpürge için tüketicilerin beklentileri, temizlik konusundaki hassasiyet ve taleplerini de dikkate almak önem arz etmektedir. Öncelikli olarak sağlık açısından toz torbalı ve siklonik süpürgelere olan ihtiyaç güncelliğini korumaya devam etmektedir. Yaşanılan ortamın büyüklüğüne bağlı olarak emiş performansı yüksek olan ve nispeten kolay temizlenebilir toz torbalı ve siklonik süpürgeler öncelikli olarak tercih edilmektedir. Toz torbalı ve siklonik süpürgeler arasındaki fark, tüketicilerin kişisel tercih ve beğenisiyle birlikte, toz hazne hacim kapasitesi, emiş performansı, çalışma ses seviyesi, dışarıya toz verme durumuna olan hassasiyete göre belirlenmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*