Haberler

Borcunu öde! Yoksa…

Yürürlükte bulunan borçlar kanunumuzun 112. maddesine göre “Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” Görüleceği üzere yasanın bu konudaki daha ilk düzenlemesi […]

Haberler

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ (THH)

Hepinizin, ticari faaliyetlerinde ve özellikle satışını yaptığı ürünlerle ilgili satış sonrası ortaya çıkan sorunların çözümü için müşterilerin başvurusu ile çok sık olarak karşılaştığı herkesçe bilinen bir durumdur. Parakendecilerimizin bu sorunlarla ilgili süreçler konusunda bilgi sahibi […]

Haberler

Alacaklı ile barış, borçla savaş (III)

Geçen sayımız ile bir öncekinde sizlere Avukatlık Kanunu’nun 35-A maddesi ve konkordato uygulaması hakkında bilgiler sunmuştuk. Ancak geçtiğimiz 8-10 ay içerisinde konkordato uygulamasının; ekonominin işleyişine, ticari hayatın güvenliğine, borçların özellikle büyük firmalar tarafından ödenmemesini kolaylaştırılması […]