Alacaklı ile barış, borçla savaş (III)

Saygıdeğer Dağıtım Kanalı takipçileri, tekrar merhaba; du sayımızı da ekonomik kriz ve etkileri gündemindeki en sıcak konu olan konkordatoya ayırmaya yasada yapılan yeni değişiklikler sebebiyle devam ediyoruz.

Geçen sayımız ile bir öncekinde sizlere Avukatlık Kanunu’nun 35-A maddesi ve konkordato uygulaması hakkında bilgiler sunmuştuk. Ancak geçtiğimiz 8-10 ay içerisinde konkordato uygulamasının; ekonominin işleyişine, ticari hayatın güvenliğine, borçların özellikle büyük firmalar tarafından ödenmemesini kolaylaştırılması sebebiyle uygulamanın daha büyük sorunlara ve iflaslara sebep olacağı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine kanun koyucu, ekonomik daralmanın da etkisiyle yasada bir dizi değişikliğe gitmiş ve gerekli kanun değişikliğini gerçekleştirmiştir. İlan edilecek konkordato ile borçluya sağlanan en esaslı imkanı kısaca tekrarlayıp bu değişikliklerden özet olarak söz etmek istiyoruz.

Konkortado ilanı ile; İCRA TAKİPLERİ DURUR. Mahkeme üç ay için geçici mühlet kararı verecektir, gerekli görürse geçici mühleti iki ay daha uzatabilir. Geçici mühlet içerisinde mahkeme Konkordato projesini yeterli bulursa bir yıllık kesin mühlet kararı verir. Kesin mühlet altı ay uzatılabilir.

Son Değişiklikler: A)- Konkordato başvurusunda İİK 286/(e) Maddesi gereğince ibraz edilmesi gereken bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiş, raporu verecek kuruluşlar daraltılmış ve raporun nitelik ve kapsamı değişmiştir. Bu bağlamda olarak konkordato talebine eklenecek belgeler arasındaki “finans analiz raporu” tabiri özellikle “makul güvence veren denetim raporu” şeklinde değiştirilmiştir. Madde aynen şöyledir: 286/(e) (Değişik: 6/12/2018-7155/13md) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yar alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları. Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

B- Buna ilaveten denetim raporlarını hazırlayacakların çalışma şekli, denetimleri ve sorumlulukları da şu şekilde düzenlenmiştir: (Ek fıkra: 6/12/2018-7155/13.) Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında düzenlenecek raporlar ve bu raporlara dayanak olacak denetimlerde, denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlülükleri, raporların inceleme ve denetimleri, bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer hususlar hakkında 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Ek fıkra: 6/12/2018-7155/13.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Konkordato konusunda, yukarıda açıkladığımız yeni değişiklikler ile özellikle Adalet Bakanlığınca düzenlenen yönetmeliğin uygulamaları neticesinde; ortaya çıkacak daha ayrıntılı bilgileri “Dağıtım Kanalı” sayılarından biri ile siz sayın takipçilere ulaştıracağız.

Ancak Dağıtım Kanalı Ailesi olarak tüm takipçilerimizin konkordato sürecinden uzak, bol kazançlı günler geçirmeleri asıl dileğimizdir.

Hoşçakalın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*