Ankastre satış potansiyelini koruyacak ve gelişime açık önemli bir pazar

“Bildiğiniz üzere ülkemizde beyaz eşya sektöründe geleneksel bayi kanalı çok güçlüdür, markaların bayi ağı dünyada çok fazla görülmeyen büyüklüktedir. Geleneksel kanalın bu kadar güçlü olduğu bir pazarda online alışveriş beyaz eşya sektörü için ülkemizdeki diğer teknoloji ürünlerine kıyasla çok daha düşük gitmektedir, ancak hemen hemen tüm sektörlerde olduğu gibi özellikle 2020 Covid salgını ile beraber online alışveriş payı artmış, market place satış kanallarının gelişmesi de ekstra bir ivme kazandırmıştır.”

Teknoloji Perakende Panelleri Direktörü Berk Özdemir
Tüketici Elektroniği Lideri Ozan Nuri Kaya

Türkiye ankastre pazarı son yıllarda büyümesine hızla devam ediyor. Genel değişimi nasıl görüyorsunuz? 

Ankastre pazarını incelediğimizde, son 3 yıldır sürekli büyüme olduğunu gözlemliyoruz. büyük beyaz eşya sektöründeki ankastre ürünlerin adedi 2019 yılında 3.18 milyon adet olarak tahminlenirken, 2022 sonunda bu sayı 3,54 milyona ulaşmıştır. Özellikle Covid döneminde yaşanan kapanmalarda, yemek yapma ile ilgili ürünlere talep artmış ankastre ürünler de bu talepten olumlu yönde etkilenmişlerdir ve Covid etkisinin azaldığı 2022 yılında da büyümeye devam etmiş ve seneyi %6’lık büyüme ile kapatmıştır. Burada özellikle 2022 yılının Aralık ayında son 2 yılın en yüksek adedi olan 371 bin adede ulaşan pazarın, bir önceki yılın aynı dönemine göre %25’lik bir adetsel büyüme gösterdiğini de belirtmek isteriz. Genel olarak tüm sektörlerde gözlemlenen 2022 yılı sonu talep artışından ankastre ürünler de faydalanmışlardır. Ankastre ürünlerin satışı da doğal olarak ülkemizdeki ekonomik gelişmelerle bağlantılı olmakla birlikte, potansiyelini koruyacak ve gelişime açık önemli bir pazardır.

Ankastre grubu içinde öne çıkan kategoriler hangileri?

Ankastre ürünler içinde öne çıkan kategoriler, ankastre fırın, ankastre ocak ve davlumbazdır. Set olarak da satılan bu ürünler ankastre ürünler arasında en çok paya sahip ürünlerdir ve toplamda birbirlerine yakın adetlerde satılırken, her 3 ürün grubu da son 3 yıldır hem adetsel hem de cirosal büyüme göstermiş, cirosal olarak bu 3 ürünün toplam hacmi 2022 yılında 10,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu açıdan bakıldığında oldukça büyük bir pazardan bahsettiğimizi rahatlıkla ifade edebiliriz.

Ek olarak fırın (Solo ve Ankastre) kategorisini incelediğimizde, 2018 yılında kategorinin toplamının cirosal olarak %72’si ankastre fırınlardan gelirken, 5 yıl boyunca ankastre ürünlerin payı sürekli artmış ve 2022 yılında bu oran %83’e kadar gelmiştir , benzer şekilde Ankastre grubu içinde mikrodalga fırınlarda da 2018 yılında cirosal olarak %33 olan ankastre payının 2022 yılı sonu itibariyle %38’e ulaştığını da belirtmek isteriz. Son olarak bulaşık makineleri içerisinde ankastre oranı ülkemizde tek haneli iken, Avrupa ülkelerinde bu oranın çok fazla olduğu ve ülkemiz için de önemli bir potansiyel barındırdığını belirtmek isteriz.

Tüketici Elektroniği Lideri Ozan Nuri Kaya

Bu pazarda e-ticarete olan eğilimi nasıl gözlemliyorsunuz?

Bildiğiniz üzere ülkemizde beyaz eşya sektöründe geleneksel bayi kanalı çok güçlüdür, markaların bayi ağı dünyada çok fazla görülmeyen büyüklüktedir. Geleneksel kanalın bu kadar güçlü olduğu bir pazarda online alışveriş beyaz eşya sektörü için ülkemizdeki diğer teknoloji ürünlerine kıyasla çok daha düşük gitmektedir, ancak hemen hemen tüm sektörlerde olduğu gibi özellikle 2020 Covid salgını ile beraber online alışveriş payı artmış, market place satış kanallarının gelişmesi de ekstra bir ivme kazandırmıştır. Bütün bunlarla birlikte ankastre ürünler de bu gelişmelerden etkilenmiş, cirosal olarak %1 olan online satışların oranı 2022 yılı itibariyle %7’yi geçmiştir. Genel olarak 2020 yılında sıçrama yapan ve 2021 yılında da devam eden online satışların kategorilerden aldığı paylar solo ürünlerde 2022 yılında çok sınırlı da olsa düşüş gösterse de ankastre ürünlerde düşüş yaşanmamış ve payını korumuştur. En başında söylediğimiz gibi geleneksel kanal yapısı ankastre ürünler için de geçerlidir ve online satışların seviyesinde belirleyici olmaktadır ve kapanmaların bitmesiyle insanların fiziki alışverişleri artmaktadır ancak her halükarda online satışların payının ankastre ürünler için önümüzdeki yıllarda tekrardan düşük seviyelere geleceğini düşünmüyoruz en kötü ihtimal ile benzer seviyelerle devam edebilir, online kanal yatırımlarının artması ve tüketici davranışlarındaki gelişmelerle birlikte online satışların ağırlığının artması da mümkündür.

Teknoloji Perakende Panelleri Direktörü Berk Özdemir

Tüketiciler en çok hangi özellikteki ürünleri tercih ediyorlar?

Tüketiciler için fiyat her zaman önemli bir faktör olmakla birlikte, teknolojik, fonksiyonel, digital alt yapı gibi özelliklere sahip üst segment ürünlere de talebin sürekli arttığını belirtmek isteriz. Hatta birçok üründe üst segment ürünler kategorinin kendisinden daha iyi performans göstermektedir.

Örneğin, ankastre ürünlerde 2022 yılında %105 cirosal büyüme gözlemlenirken akıllı ankastre ürünlerde bu oran %185’tir. Ankastre Fırınlarda ise, 70 litre ve üstü kapasiteli ürünlerin payı son 5 senede %36’dan %50’lere ulaşmıştır.

Kısaca ülkemizde tüketiciler, ürünlerdeki gelişmelere kayıtsız kalmamakta ve tercih etmekte diyebiliriz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*