Türkiye süpürge pazarı inovasyon ve teknoloji ile gelişiyor

Süpürgeler, beyaz eşya sektörünün en büyük ve önemli kategorilerinden biri, aynı zamanda da evlerimizin vazgeçilmez unsurları arasında. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte beyaz eşyaların sağlık özelliklerinin ön plana çıkması ve değişen tüketici talepleri doğrultusunda teknolojileri her geçen gün gelişen süpürgeler, geleceğin akıllı ev konseptlerinin de en temel öğelerinden biri. Beyaz eşya üretiminde dünya ikinci olan ülkemizde ise her geçen gün büyümeye devam eden süpürgeler, inovatif özellikleri ile de öne çıkıyorlar.

Dünyanın en büyük araştırma kuruluşlarından GfK’nın, tüketici teknolojisi ürünleri pazarını temsili perakende panelleri metodolijisi ile oluşturduğu ve dergimize özel olarak paylaştığı verilere göre süpürge pazarı, 2020 ve 2021 yılı ilk 8 ayında adetsel olarak çift haneli büyürken 2022 yılında önceki yıl aynı döneme göre tek haneli büyüdü. Cirosal olarak ise, 3 yıldır %50’nin üzerinde büyüme gösteren pazar, özellikle Mayıs ve Kasım aylarında Anneler Günü ve Black Friday kampanyaları ile beraber adetsel olarak %10’un, cirosal olarak ise %50’nin üzerinde artış gösterdi. 2022 yılı Anneler Günü dönemini incelediğimizde pazar adetsel olarak %11 büyümesine rağmen cirosal olarak %100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Süpürge pazarındaki trendlere yakından bakıldığında kategori bazında ise en büyük artışın şarjlı dik ve robot süpürgelerde olduğu görülüyor. GfK’nın verilerine göre robot süpürgelerdeki artış ise dikkat çekici boyutta. Türkiye’deki süpürge pazarını segment bazında ele alındığında, önceki yıllarda toz torbasız süpürgeler birinciliği koruyordu, gelişen teknolojiler ve kolaylık sağlamasıyla beraber ilk defa 2022 yılında Robot süpürgeler pazarda en yüksek paya sahip segment haline geldi. Bunun yanı sıra, Şarjlı Dik süpürgelerde de benzer sebeplerden dolayı 2022 yılında oldukça yüksek pay kazanımı ve büyüme gözlemlendi. 2022 yılının ilk 8 ayında en fazla büyüyen segment Şarjlı Dik süpürgeler, onu takip eden segment ise Robot süpürgeler oldu. Bu iki segmentteki ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasıyla beraber Süpürge pazarını da cirosal olarak oldukça pozitif etkiledi.

Türkiye Süpürge Pazarı Sektör Gelişimi

Süpürge pazarı, 2020 ve 2021 yılı ilk 8 ayında adetsel olarak çift haneli büyürken 2022 yılında önceki yıl aynı döneme göre tek haneli büyümüştür. Cirosal olarak ise, 3 yıldır %50’nin üzerinde büyüme göstermiştir. Özellikle Mayıs ve Kasım aylarında Anneler Günü ve Black Friday kampanyaları ile beraber adetsel olarak %10’un, cirosal olarak ise %50’nin üzerinde büyümüştür. 2022 yılı Anneler Günü dönemini incelediğimizde pazar adetsel olarak %11 büyümesine rağmen cirosal olarak %100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirmiştir.

Süpürge Pazarı;

Toz Torbalı Süpürgeler

Toz Torbasız Süpürgeler

Şarjlı Dik Süpürgeler

Kablolu Dik Süpürgeler

Robot Süpürgeler

Islak&Kuru Süpürgeler

Süpürge Pazarı Kategori Payları (Ciro %)

                                                                Ocak-Ağustos 2021          Ocak- Ağustos 2022

Silindir Torbalı                                     8,0                                      57,6

Silindir Torbasız                                   35,7                                    4,6      

Şarjlı Dik                                               15,3                                    11,3

Dikey                                                      3,2                                      26,5

Robot                                                     35,3                                    0,0

Süpürge Pazarı Kategori Büyümeleri (Ciro %)

                                                                       Ocak- Ağustos 2021            

Süpürge Toplam                                          92,5

Silindir Torbalı                                            43,3                                       

Silindir Torbasız                                          75,7                                                   

Şarjlı Dik                                                      158,7                                     

Dikey                                                             68,9                

Robot                                                            95,4                

Islak&Kuru                                                  59,2                            

Türkiye’deki süpürge pazarını segment bazında ele aldığımızda, önceki yıllarda toz torbasız süpürgeler birinciliği korumaktaydı, gelişen teknolojiler ve kolaylık sağlamasıyla beraber ilk defa 2022 yılında Robot süpürgeler pazarda en yüksek paya sahip segment haline geldi. Bunun yanı sıra, Şarjlı Dik süpürgelerde de benzer sebeplerden dolayı 2022 yılında oldukça yüksek pay kazanımı ve büyümeyi gözlemliyoruz. 2022 yılının ilk 8 ayında en fazla büyüyen segment Şarjlı Dik süpürgeler, onu takip eden segment ise Robot süpürgeler oldu. Bu iki segmentteki ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasıyla beraber Süpürge pazarını da cirosal olarak oldukça pozitif etkiledi.

—————————- ——————————— ————————– ——————

Süpürge Pazarı Büyüme (% – Önceki Yıl)

                                               Adet (Bin)                  Ciro TRY (Milyar)  

Ocak-Haziran 2020              25,1                            57,1

Ocak-Haziran 2021              16,6                            77,6

Ocak-Haziran 2022              4,6                              92,5

Süpürge pazarı 2022 yılının ilk 8 ayında, 2021’in ilk 8 ayına göre adetsel olarak tek haneli büyüyüp, cirosal olarak çift haneli büyüme göstermiştir.

—————————- ——————————— ————————– ——————

Süpürge Pazarı Büyümesinde Öne Çıkan Segmentler

Adet Büyüme            Ciro Büyüme

Şarjlı Dik Süpürgeler                                  %67                            %159

Robot Süpürgeler                                        %2                              %95

Süpürge Pazarı Segment Büyümeleri

Covid-19 dönemiyle beraber ev temizleme ihtiyacının fazlalaşmasıyla daha teknolojik ve pratik ürünler öne çıkmıştır. Özellikle ülkemizde ve dünyada trend haline gelen Robot ve Şarjlı dik süpürgeler bunun en önemli örneklerindendir.. Bunun yanında gelişen teknolojilerle ve kullanım kolaylığıyla beraber Şarjlı Dik süpürgeler adetsel %67’lik büyümeye ulaşmıştır.

—————————- ——————————— ————————– ——————

Süpürge Pazarı Online-Offline Büyüme (% – Önceki Yıl)

                                        Online Satışlar                                                  Offline Satışlar

                                               Ocak-Ağu 2021 Ocak- Ağu 2022                Ocak- Ağu 2021 Ocak- Ağu 2022

Adet Büyüme                     62,1                       -10,7                                      -6,3                        18

Ciro TL Büyüme               146,1                     52,7                                       40,5                       130,1

Türkiye Süpürge pazarında, birçok Küçük Ev Aletleri sektöründe olduğu gibi Online satışlar büyük önem taşımaktadır. Geçen yıl Mayıs ayındaki kapanmaların ve dönem dönem gerçekleşen kampanyaların etkisiyle Online satışlar 2021 yılı ilk yarısında hem pay kazanmış hem de adetsel ve cirosal olarak yüksek büyümeler gerçekleştirmiştir. 2021 yılı ilk yarısındaki baz etkisinden dolayı 2022 yılı ilk yarısında Online satışlar adetsel olarak düşüşe geçerken, Offline satışlar normalleşmelerin etkisiyle artışa geçmiştir.

—————————- ——————————— ————————– ——————

Süpürge Pazarı Online-Offline Payları (Ciro %)

                                    Online Satışlar          Offline Satışlar

Ocak 2021                 55,5                            44,5

Şubat 2021                 46,9                            53,1

Mart 2021                  43,6                            56,4

Nisan 2021                 54,9                            45,1

Mayıs 2021                64,6                            35,6

Haziran 2021             39,3                            60,7

Temmuz 2021           37,3                            62,7    

Ağustos 2021             42,6                            57,4

Eylül 2021                 43,3                            56,7

Ekim 2021                 46,5                            53,5

Kasım 2021                52,6                            47,4    

Aralık 2021               42,8                            57,2

Ocak 2022                 45,3                            54,7

Şubat 2022                 44,2                            55,8

Mart 2022                  40,3                            59,7

Nisan 2022                 42,1                            57,9

Mayıs 2022                36,5                            63,5

Haziran 2022             34,1                            65,9

Temmuz 2022           34,9                            65,1

Ağustos 2022             34,6                            65,4

Süpürge pazarında özellikle Black Friday promosyon dönemi Online dünya anlamında oldukça etkilidir. Geçen sene özellikle Mayıs ayında Anneler günü döneminde 2 haftalık kapanma olması nedeniyle Online Pazar en yüksek payına %64 ile ulaşmıştır. 2021 yılının 2. Yarısından sonra ise, normalleşmenin başlamasıyla beraber Online pay düşerek stabil hale gelmeye başlamıştır ancak 2020 yılı ilk 8 ay ile 2022 yılı ilk 8 ayı karşılaştırdığımızda Online dünya o zamana göre oldukça yol katetmiş ve payını arttırmıştır.

—————————- ——————————— ————————– ——————

Süpürge Pazarı Ortalama Fiyat

Fiyat TL Büyüme (Önceki Yıla Göre)

Ocak 2021                 68,3

Şubat 2021                 63,2    

Mart 2021                  65,0

Nisan 2021                 59,2

Mayıs 2021                62,6

Haziran 2021             40,8

Temmuz 2021           35,2    

Ağustos 2021             37,4

Eylül 2021                 29,0

Ekim 2021                 32,9

Kasım 2021                34,4    

Aralık 2021               65,7

Ocak 2022                 64,3

Şubat 2022                 77,7

Mart 2022                  79,2

Nisan 2022                 73,2

Mayıs 2022                83,4

Haziran 2022             93,6

Temmuz 2022           101,2

Ağustos 2022             98,0

Süpürge pazarında ortalama fiyatlar geçen yıl aynı döneme göre özellikle son 3 ayda %90’ın üzerinde büyüme göstermiştir. Burada hem Robot, Şarjlı Dik Süpürge gibi yüksek fiyatlı segmentlerin etkisi hem de fiyat artışlarının etkisini gözlemliyoruz. Bununla beraber süpürge pazarında Ağustos ayında ortalama fiyat 3.237TL’ye yükselmiştir.

GfK Ölçümleme Metodolojisi

GfK, tüketici teknolojisi ürünleri pazarını temsili Perakende panelleri metodolijisi ile ölçümlemektedir. Bulgular GfK perakende paneli tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalara dayanır.

Perakende paneli tüm dünya genelinde 425.000, Türkiye’de 10.000 civarında satış noktasından alınan datalardan modellenmek sureti ile oluşmaktadır.

İndirim marketleri, bazı sektörlerde Kurumsal (B2B) satışlar, ve Bölgesel ya da lokal marketler kapsam dışı olduğu için tüm pazar değil pazarın anlamı ve belli bir yüzdesi temsil edilebildiğiden Panelmarket olarak adlandırılmaktadır. Marketplace satışları da Panelmarket’e dahil edilmektedir.

Sektörlerin Pazar kapsamaları %70 ila %90 arasında gerçekleşmektedir.

GfK Perakende Panel verilerine dayalı tahmini Pazar büyüklüklerdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*