Sürdürülebilirlik her aşamada uygulanmalı

“Eko tasarım yönetmeliği ürünlerde çıkarılabilirlik ve değiştirilebilirlik tanımlarına yer vermektedir. Böylece bozulan veya ömrünü tamamlayan ürün parçaları sebebiyle ürünün kullanılmaz hale gelmesi önlenmekte, bir başka deyişle kullan at dönemi son bulmakta, yenile yeniden kullan dönemi başlamaktadır.”

Fahir Gök

AGİD Yönetim Kurulu Başkanı

Sıfır karbon ve sürdürülebilirlik için dernek olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Sürdürebilir bir gelecek için beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmalara ne gibi ürünler üretmesini tavsiye ediyorsunuz?

Sürdürülebilirlik için gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bahsetmeden evvel sürdürülebilirlik kavramının bizim için ne ifade ettiğine değinmemiz gerekir. Öncelikle sürdürülebilirliğin de sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu çerçevede her ne yapıyor isek eğer yaptığımız, ürettiğimiz topluma dokunuyor ise sürdürülebilirlikten bahsedebiliriz. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na baktığımızda da amaçların ortak noktalarının yine topluma temas olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede AGİD olarak bu kavramı temel alarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizin topluma ait olmasına, topluma katkı sunmasına, toplum için toplum içinde olmasına özen gösteriyoruz.

2015 yılından beri T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bize verilen küçük ev aletleri ve lambalarda Atık Elektrik ve Elektronik Eşya (AEEE) yönetimindeki sorumluluğumuz ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızın en önemlisidir. Küresel ölçekte hızla artan e-atıkların meydana getirdiği ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler bugün hepimiz tarafından bilinmektedir ve hedef e-atıkların etkin bir şekilde yönetimini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Sorumlu Üretim ve Tüketim başta olmak üzere diğer birçok amaç ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü üreticinin genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında gerekliliklerini yerine getirmesi, son kullanıcının ise bu konudaki farkındalık ile döngünün başlaması için harekete geçmesi gerekmektedir. Bu çerçevede #Geleceğe Dönüşüm Hareketi etiketi ile gerçekleştirdiğimiz sosyal medya farkındalık projemizi, Kolektif Efor başlıklı iş birliği-güç birliği esaslı projemizi ve sosyal sorumluluk ile son üç yıldır devam eden Otizm Farkındayız, Geri Dönüşüm ile Yanındayız projemizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı başlıkları için önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz ve AGİD olarak son iki yıldır heyecanla çalıştığımız AGIMER- AGİD Aydınlatma Merkezi’nin kurulması ve faaliyete geçmesi projemizden de bu vesile ile kısaca bahsetmek isteriz.

Proje kapsamında kurulması hedeflenen merkez, aydınlatma sektöründe üreticiden son kullanıcıya kadar tüm aşamalarda ihtiyaç duyulan her konuda özellikle üretimin standartlara uygunluğu, mesleki, teknik eğitimler, üretime dönük Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi noktalarında sektör paydaşlarına sürdürülebilirlik ile destek olmayı hedeflemektedir. Aydınlatma sektörünün büyümesine katkı sağlanırken piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine önemli katkı sağlanacaktır. Eğitim merkezi ile nitelikli insan gücünün gelişimine destek olunacaktır.

Dört ana bölüm olarak planlanan merkezde;

1. AGİMER Aydınlatma Laboratuvarı

2. AGİMER Eğitim Merkezi

3. AGİMER Teknoloji Merkezi

4. AGİMER Çevre Uyum Merkezi birimleri yer alacaktır.

Bu merkez hakkında devam ettiğimiz çalışmalarımıza küresel salgın dolayısıyla kısa bir ara vermek zorunda kalsak da, kaldığımız yerden çok daha yüksek bir enerji ve istek ile devam ediyoruz. Merkezden, aydınlatma sektörü başta olmak üzere otomotiv, enerji, elektrik, elektronik, savunma sanayi gibi diğer ilgili sektörlerde yer alan bütün işletmelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşları yararlanmasını hedefliyoruz.

Konu sürdürülebilirlik olduğunda elbette Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından, Erişilebilir ve Temiz Enerji başlığı altında değerlendirdiğimiz, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren, Eko Tasarım Yönetmeliği ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan tebliğler ile ilgili yapılan uyumlaştırma çalışmalarına destek faaliyetlerimizden bahsetmeden olmaz. İlgili mevzuatların uygulaması için üreticimize rehber olacak farklı belgelerin hazırlanıp yayınlanmasında aktif olarak rol alarak sektörün bilgilendirilmesine katkı sağlamak bu faaliyetlerin esası olmuştur. Bu proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz sektör bilgilendirme toplantıları, kılavuzlar, sıkça sorulan sorular projenin önemli çıktılarıdır. Mevzuatlar kapsamındaki tüm ışık kaynaklarının yeni teknik hesaplamalar ile daha verimli olması hedeflendiği gibi, yine bu ışık kaynaklarının çevreye duyarlı tasarımı da desteklenmektedir. LED teknolojisinin gelişimi ile verimliliğin arttırılması, bunun yanı sıra bozulduğu ya da ömrünün tamamladığında artık kullanılamaz hala gelen ürünlerin üretiminin önlenmesi bu mevzuatların temelindedir.

Atık Elektrik ve Elektronik Eşya Yönetmeliği, Eko Tasarım Yönetmeliği ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği bunlar üreticiyi değişime yönlendiren, yeşil ticaretin gelişimini düzenleyen mevzuatlar olarak değerlendirilebilir ancak bunlar aynı zamanda firmaların gelecek de üretmesi gereken ürünleri tanımlamaktadırlar. Örneğin eko tasarım yönetmeliği ürünlerde çıkarılabilirlik ve değiştirilebilirlik tanımlarına yer vermektedir. Böylece bozulan veya ömrünü tamamlayan ürün parçaları sebebiyle ürünün kullanılmaz hale gelmesi önlenmekte, bir başka deyişle kullan at dönemi son bulmakta, yenile yeniden kullan dönemi başlamaktadır.  

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*