Silverline Ankastre, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Sürdürülebilir yaşamı ve bu yolda oluşturulacak politikaları merkezine alan Silverline Ankastre, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki iş akış süreçlerini detaylıca ele alan “Sürdürülebilirlik Raporu 2020”yi yayınlandı.

Raporda markanın ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki tüm performansları değerlendirmeye alındı. Yalnızca finansal başarıyı değil sürdürülebilir değer yaratma anlayışını benimseyen Silverline, Birleşmiş Milletler’in sürdürebilir bir gelecek için küresel sorunlara karşı iş birliği içinde çalışmayı ve harekete geçmeyi sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı niteliği taşıyan Sürdürebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) destekliyor.

Mustafa Laçin; “sürdürülebilirliğin en önemli destekçilerinden biri olan dijital dönüşüm konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık”.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutarres, “2020 tüm dünyaya trajedi ve tehlikeleri getirdi. Ancak 2021 yılında ölümden sağlığa, felaketten yeniden yapılanmaya, umutsuzluktan umuda yönelmemiz şart. 2021 “imkanlar ve umut yılı” olabilir” şeklinde açıklama yaptı. Silverline olarak bu görüşü benimsediklerini ve adımlarını bu doğrultuda attıklarını belirten Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Mustafa Laçin “Bu süreçte yaşanan gelişmeler dünyada ve ülkemizde hem bireylerin hem şirketlerin çevre sorunlarının daha fazla farkına vardığını gösteriyor. Küresel çapta yaklaşık 700 uzman ve karar vericinin önümüzdeki on yılın en büyük riskleri hakkında görüşlerine dayanan, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2021 Global Riskler Raporu’na göre global liderler pandemiye rağmen risklerin ilk sıralarında küresel ısınmaya bağlı sıra dışı iklim olaylarını ve insanların çevreye verdiği zararı gösteriyor.  Bu bilgiler doğrultusunda pek çok şirket pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşamalarına rağmen sürdürülebilirlikle ilgili taahhütlerini yükseltti. Pandeminin yanında son süreçte ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri de iklim değişikliği için acil eylem planları oluşturup harekete geçme gerekliliğini hepimize gösterdi. Kurumlar olarak sürdürülebilirlik politikalarımızın ana stratejilerimiz arasında yer alması artık bir gereklilik değil, bir zorunluluk. Biz de 2020 yılında Covid-19 ile ilgili alınması gereken önlemleri alıp pandeminin getirdiği yeni şartlara uyum sağlarken, sürdürülebilirliğe dair de önemli projeler ortaya koyduk. Sürdürülebilirliğin en önemli destekçilerinden biri olan dijital dönüşüm konusunda çalışmalarımızı sürdürerek üretim süreçlerimizin, ürünlerimizin ve müşteri deneyiminin dijitalleşmesi için birçok proje hayata geçirdik. Yenilikçi ürünlerimizin cirodaki payı bu yıl %40’a yaklaştı. 2018 yılından beri devam eden nesnelerin interneti (IoT) konusundaki yatırımlarımız ise 2020’de 2 milyon TL’ye ulaştı. IoT’li ürünlerimizin 2023 yılında toplam üretimin %10’unu aşmasını, 2025 yılında %25 ve 2027 yılında %50 ye ulaşmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda enerji verimliliği çalışmalarımız kapsamında enerji miktarını azaltmayı ve meydana getirdiğimiz emisyonları sınırlandırmayı amaçlıyoruz. Aydınlatma dönüşümleri, Abkant Pres Enerji Tasarrufu ve Ekonomizer projesi başta olmak üzere raporlama döneminde devam eden 7 verimlilik projesini hayata geçirdik. Bu projeler sayesinde yıllık 69.874 kwh elektrik ve 77.459 m3 doğalgaz tasarrufu sağladık. dedi.

“Türkiye’nin en çok Ar-ge Harcamaları Yapan Şirketleri” araştırmasında geçen yıla göre 44 basamak yükselerek 126. sıraya yerleşti.

Çevre dostu teknolojilerin ürünlerine adaptasyonu sağlamak ve bugünün hayatını kolaylaştıran ürünlerini geleceğe uyumlu hale getirmek için AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla çözümler üreten Silverline, AR-GE 250 “Türkiye’nin en çok Ar-ge Harcamaları Yapan Şirketleri” araştırmasında geçen yıla göre 44 basamak yükselerek 126. sıraya yerleşti. Son dört yılda AR-GE ve inovasyon çalışmaları için yaptığı yatırımlarını yüzde 700’e yakın artıran marka; AR-GE merkezinde değişen dünyanın ihtiyaçlarına ve tüketicilerin beklentilerine uygun katma değerli projeleriyle inovatif çözümler sunarak, hayatı daha kolay ve güvenli hale getiriyor, kaynakları koruyor ve müşterileri için ekonomik katma değer yaratıyor. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına toplam 13.889.000 TL tutarında bütçe ayıran ve üretim süreçlerinde robotik, yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak gelecek odaklı ürünler üreten Silverline, yeni teknolojilerle hataları ve kayıpları minimize edip, verimliliği artırma hedefinde…

Üretimden müşteri memnuniyetine kadar tüm süreçler değerlendirildi

Silverline “Sürdürülebilirlik Raporu”nda; ürün güvenliği, çalışma koşulları, müşteri veri gizliliği, iş sağlığı ve güvenliği, dijitalleşme, çevre dostu ürünler, Ar-Ge ve inovasyon, müşteri memnuniyeti, kaynak verimliliği, tüketici beklentilerine yanıt, kurumsal yönetim, akıllı tasarım, çalışan gelişimi, sürdürülebilir finansal büyüme ve karlılık, enerji ve emisyon yönetimi, şeffaflık ve raporlama, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik gibi tüm süreçler titizlikle değerlendirildi.  Kurumsal stratejiler, kurumsal değerler, paydaş beklentileri, küresel sürdürülebilirlik eğilimleri, sektörel gereklilikler, kurumsal angajmanlar ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilirlik önceliklerini belirleyen başvuru kaynakları oldu. Bu kaynaklar üzerinden oluşturulan yol haritası ve gerçekleştirilen çalıştaylar, anketler ve araştırmalar sonucunda 25 sayfalık “Sürdürülebilirlik Raporu 2020” ortaya çıktı. Bu rapor, GRI Standards: “temel (core)” uyumluluk seviyesine uygun olarak hazırlandı.

Döngüsel ekonomi tabanlı üretim modeliyle atık sorununa çözümler sunuyor

Üretim süreçlerinden ürün gamına kadar tüm süreçlerde, çevresel ayak izini düşürmek için çalışan   Silverline, entegre atık yönetimi anlayışı ile sıfır atık politikası geliştirdi. Yaptığı çalışmalar ve sürece sağladığı katkılardan dolayı 2018 Yılında Sıfır Atık Plaketine layık görüldü. Üretim ve lojistik süreçlerindeki enerji tüketimini takip eden, enerji tasarrufu sağlayacak proje ve uygulamaları hayata geçiren şirket enerji verimli, yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor. Plastik ve kimyasal kullanımımızı azaltmaya çalışıyor, döngüsel ekonomiye destek olmak için geri dönüşümü artırmayı hedefliyor. Ambalaj gruplarını geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturan Silverline, ambalajlarını yeşil nokta marka kullanımı ile tescil ediyor.

268 ton atığı geri dönüştürerek katma değer oluşturdu.

Silverline “Sıfır Atık Yönetim Sistemini” kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde doğal kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, oluşan atıkları geri kazanmak için başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 2021 yılında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde enerji tasarrufu kazandıracak proje ve uygulamaları hayata geçirdi ve katı atık geri dönüşüm projesi ile toplam 268 ton atığı geri dönüştürerek katma değer oluşturdu. Metal hammadde geri dönüşümünden 201.000 kg hammadde tasarrufu; cam hammadde geri dönüşümünden ise 9.750 litre petrol tasarrufu sağlayan Silverline, atık geri kazanımları sayesinde 17.634 kg sera gazı oluşumu engelledi ve 196.159 kWh enerji kazanımı sağladı. Ayrıca 113.714 kg CO2 salımını engelledi, 515 m3 atık depolama alanından tasarruf sağladı ve 261 adet ağacın kesilmesi önledi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*