Tüketici Diyaloğu Derneği Kuruldu

Tüketici haklarının korunması konusunda verilen mücadeleye bir “nefer” daha eklendi. Tüketici Diyaloğu Merkezi (TÜDİYAD) kuruldu. “Geçmişin Birikimi, Geleceğin Güveni” sloganıyla sivil toplum hayatına katılan TÜDİYAD’ın Kurucuları, kendi alanlarında yetkin ve uzman kişilerden oluşmaktadır.

Konuya ilişkin açıklama yapan; TÜDİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karademir şunları

söyledi: Sivil toplum kuruluşlarının, politika üretmeye katkı sağlaması önemlidir. Evrensel

tüketici haklarının korunmasında, geliştirilmesinde ve güçlendirilmesinde, kurucular kurulu

olarak, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için çaba harcayacağız. Biz,şeffaflığı,

hesap verebilirliği, kaliteyi, mükemmelliği, iyi yönetişim odaklılığını, sürdürülebilirliği, öz

değerler olarak görmekteyiz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik günümüz dünyasında çok

önemlidir. Şeffaflık; var olan bir bilginin açık toplum anlayışı kapsamında, kamuoyu ile

paylaşılmasıdır.  Hesap verebilirlik de şeffaflığın tamamlayıcı olan bir kavramdır.

Şeffaf kurumlar, kamuoyunun bilgi edinme özgürlüğüne açıkça cevap verebilen yapılardır.

Yasal bir zorunluluk olmamakla beraber, kamuoyunu bilgilendirmeyi, toplumumuzun

geleceği için yaptığımız faaliyetlerimizi ve finansal gelir-giderlerimizi “kamuoyuna”

 sunmanın, sosyal ve toplumsal bir görev olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca, diğer paydaş ve

bileşenler olan dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlarla da sıkı işbirliği içinde

olacağız. Avrupa Birliği ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim kuracağız.

Başta AB fonları olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı diğer hibe ve fonlardan yararlanarak, farklı

projeler üreteceğiz. En önemli projelerimizden biri de“Birey-Toplum Stratejik Haklar

Merkezi-TOHMER” olacaktır. TOHMER ile güçlü ve farkındalık yaratacak olan bir “tüketici

ekosistemi” oluşturmayı hedefliyoruz. Bu ekosistem de tüketime konu olan evrensel tüm

konular olacaktır ve tüketici haklarının korunmasında çalışan diğer tüm STK’lar,

 üniversiteler, sendikalar, barolar, dürüst üreticiler bir arada, etkin işbirliği ve güç birliği

içerisinde hareket edecektir.  Toplumu kucaklayan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan,

önceliği birey olan bir sivil toplum kuruluşu olarak, sorun-çözüm odağıyla hareket etmeyi

hedeflemekteyiz.”

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bengü Bilik de şu açıklamayı yaptı: Tüketici haklarının

korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç

düzeyini oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca rekabet hukuku alanında ve rekabetin korunması

 ve tüketici lehine oluşan haksız rekabetin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız.

Tüketici haklarının birey ve toplumun genel haklarının korunması konusunda da edeceğiz.

TÜDİYAD Kurucular Kurulu

Musa Karademir (Yönetim Kurulu Başkanı)

Bengü Bilik (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)

Yılmaz Parlar (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)

Işıner Güngör (Genel Sekreter)

Halis Yılmaz (Kurucu Üye)

Burhan Otçu (Kurucu Üye)

Serpil Sabaz (Kurucu Üye)

Nilgün Cengiz (Kurucu Üye)

Dilek Türkmen (Kurucu Üye)

Erinç Aşıcıoğlu (Kurucu Üye)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*